Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło otrzymała  I MIEJSCE i Orła Edukacji 2020 !!!
To wielka radość,  wdzięczność i poczucie satysfakcji. Praca w najwyższych standardach jest moją  codziennością i podlega stałym staraniom. Podnoszę kwalifikacje,  doskonalę swoje umiejętności i przekazuję tę wiedzę- szczodrze -dalej- całej Społeczności PWAJSz .
Dziękuję Wszystkim za dobre słowo i wsparcie oraz zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzacie.

 

 

 

ORŁY EDUKACJI 2020 dla PWAJSz