Lekcje są najważniejszą treścią działalności Pracowni.
To właśnie podczas różnorodnych zajęć odkrywamy siebie i swoje możliwości,
zdobywamy oraz poszerzamy wiedzę techniczną, muzyczną, teoretyczną, poznajemy repertuar,
style muzyczne, ćwiczymy dykcję, emisję, impostację, ruch sceniczny, aktorstwo,
pracujemy nad oswojeniem tremy, ćwiczymy zdolności i pojemność naszej pamięci,
osiągamy większą wrażliwość na piękno świata i jego bogactwa,
uczymy się zarządzać swoim potencjałem energetycznym i umysłowym,
ćwiczymy techniki mówienia, oddechu i pracujemy z ciałem...

 

 

KONCERTY

NAGRODY

WARSZTATY

NAGRANIA

KURSY