Curriculum vitae

Przebieg kształcenia i pracy zawodowej

    Państwową Szkołę Muzyczną I st. ukończyłam w Wałbrzychu w klasie  wiolonczeli prof.  Aleksandra Czajkowskiego. PSM II st. we Wrocławiu, w klasie śpiewu mgr Renaty Janiszewskiej. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w 1999 roku, w klasie śpiewu  prof. Kazimierza Myrlaka. Podczas studiów specjalizowałam się w kameralistyce wokalnej i w wykonawstwie muzyki oratoryjno -kantatowej, ten bowiem repertuar jest fundamentem mojej pracy nad głosem i warsztatem wokalnym. Od początku studiów koncertowałam wielokrotnie jako solistka z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Akademii Muzycznej i Chórem Międzyuczelnianym „Szumiący Jesion” pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, w kraju i poza granicami /w tym dwa duże tournée europejskie/ między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywałam znane dzieła J.S.Bacha, J.F.Haendla, W.A.Mozarta, F.Schuberta, kompozytorów hiszpańskich oraz twórców polskich jak Moniuszko, Szarzyński, Żebrowski, Pałłasz i inni. W Dolnośląskiej Operze Kameralnej w Szczawnie Zdroju śpiewałam partię Bastienne /W.A.Mozart singspiel Bastien und Basienne/ oraz partię Amora w Orfeo ed Euridice Ch.W.Glucka /1999/. Także w roku 1999 zaśpiewałam solową partię w nagraniu płyty CD z Requiem d-moll  W.A.Mozarta /Luna Music/ pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. W maju 2000 roku zostałam zakwalifikowana do Konkursu im. Królowej Elżbiety w Brukseli, a w sierpniu 2001 roku do Konkursu im. Królowej Sonii w Oslo, w obu konkursach, które są najpoważniejszymi wydarzeniami artystycznymi zaprezentowałam się bardzo dobrze. Uczestniczyłam także w kursach mistrzowskich między innymi u prof. Gerharda Kahrego oraz prof. Rusko Ruskova i w Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Sztuki Piękne „Wratislavia Cantans”.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które cieszyły się i cieszą wspaniałym powodzeniem wśród publiczności. Uwieńczeniem tych koncertów i moim wielkim sukcesem jest nagranie i wydanie płyty CD Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta /Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini / przy pomocy Międzynarodowej Fundacji „Wratislavia Cantans”. Płyta została objęta honorowym patronatem Pana Marszałka Jana Waszkiewicza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W maju 2002 roku odpowiadając na zaproszenie Centralnej Agencji Kultury w Alzacji Francuskiej śpiewałam cykl recitali /program Wielkiej Opery Francuskiej/. Koncerty te zostały znakomicie przyjęte i zaowocowały stałą współpracą także w Szwajcarii.
W sierpniu /15-19.08.02/ miałam zaszczyt być zaproszoną na XVII Chopin-Festival w Gaming /Der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien/ gdzie występowałam obok znakomitych śpiewaków i muzyków. Od września 2002 roku byłam Członkiem Zarządu SPAM Oddziału Wrocławskiego na kadencję 2002/2007, gdzie między innymi odpowiadałam za Akcję Koncertową. Szczególnymi koncertami w których miałam przyjemność wziąć udział były: cykliczne koncerty w Wiedniu, Wieczory Tumskie, koncert „Muzyczni Bohaterowie” z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Mariusza Smolija. Koncerty i recitale w Huninge, Strasburgu oraz Offendorfie, a także koncerty na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wiedniu.  Zaproszono mnie  także do koncertów podczas Światowego Festiwalu Kontrabasowego Wrocław 14-22 sierpnia 2004, gdzie wystąpiłam z wybitnym solistą amerykańskim, Jeffem Bradetichem, w Recitalu Mistrzowskim oraz na XX, jubileuszowy Chopin- Festival in der Kartauze Gaming 19-22 sierpnia 2004, gdzie wykonałam Pieśni F. Chopina oraz z towarzyszeniem Kammerorchester der Slowakichen Philharmonie pod dyr. Ewalda Danela – partię Cleopatry z opery G.F.Haendla  Giulio Cesar in Egitto. Od roku 2004 stale współpracuję m. in. z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, gdzie pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny, Józefa Wiłkomirskiego czy Jerzego Salwarowskiego, zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów koncertowych i artystycznych. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie była także praca przy filmie Jana Jakuba Kolskiego Afonia i pszczoły / 2008r./. W roku 2013 dokonałam nagrania płytowego „A ja czekam na Ciebie..” zawierającego piękne piosenki z lat 50,60-tych znakomitych kompozytorów polskich z towarzyszeniem fortepianu – Paweł Wrzecionowski. Recitale z tym materiałem cieszą się dużym powodzeniem.

Obecnie, poza pracą artystyczną, od roku 2003, jestem pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych, gdzie od roku 2009 pełnię także funkcję wicedyrektora. Przez lata pracy – otrzymałam 11 razy Nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W roku bieżącym otrzymałam  Meda lBrązowy za Wzorową i Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który wręczyła mi Pani Wicewojewoda Ewa Mańkowska oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz. Jednym z większych moich osiągnięć w pracy w ZSMuz w Legnicy jest stworzenie Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej oraz – równolegle – Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej – w roku 2014 odbyła się już XI edycja. Jestem także autorem Programu Nauczania w specjalności śpiew solowy w drugim etapie edukacyjnym, na którym pracują nauczyciele w naszej Szkole. Byłam także nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicyna Wydziale Pedagogiki i nadal jestem- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Na Wydziale Nauk Humanistycznych. Współpracuję także jako specjalista emisji głosu z  Chórem Legnickiego Centrum Kultury, „Madrygał” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” Legnickiego Centrum Kultury. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego.  Jestem nauczycielem dbającym o wszechstronny - nie tylko artystyczny - rozwój uczniów i studentów i osiągam bardzo dobre rezultaty w pedagogice wokalnej. Jestem jednym z niewielu pedagogów prowadzących uczniów dwutorowo – daję im możliwość kształcenia się w bel canto oraz w różnych stylach muzyki rozrywkowej – jeśli mają takie predyspozycje i zdolności. Moi uczniowie studiują w renomowanych uczelniach i pracują w znakomitych zespołach  operowych oraz filharmonicznych.

Od roku 2010 jestem właścicielem i twórcą Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło, w której obejmuję opieką wokalną i kondycjonującą głos oraz oddech, wszystkich tych, którzy tego potrzebują dla zdrowia, rozwijania talentów oraz poprawy samopoczucia. Tych, którzy chcą realizować swoje marzenia- niezależnie od wieku i momentu życia Najmłodsi podopieczni mają 4 latka…najstarsi…60+. Prowadzenie Pracowni przy łączeniu z pracą nauczyciela oraz pracy artystycznej wymaga nie lada wysiłku oraz niebywałych zdolności organizacyjnych – udaje się to z wielkim sukcesem : W roku bieżącym z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi, dokonaliśmy podsumowania naszej dwuletniej pracy – nagraliśmy płytę „Śpiewam, więc jestem..” , która będzie wydana w grudniu 2014r. przez MOKSiR w Chojnowie. Płyta ta jest naszym wielkim sukcesem i radością.

Od września 2003 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. W roku 2012 zostałam nagrodzona szkoleniowym wyjazdem na spotkanie EVTA /Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu/ w Wiedniu. Jestem współautorem Publikacji „Uczenie się przez całe życie” – zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od roku 2002 jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, od roku 2003 jako członek Zarządu, od roku 2012 jako Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Jestem współautorem Publikacji „Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w roku 2013.


                                                                                                                                                                    Agnieszka Justyna Szumiło
                                                                                                                                                                          www.szumilo.eu

Powitanie

Życie jest cudem i jest pełne bogactw… Dziękuję Stwórcy, że mam szczęście je dostrzegać i w nich uczestniczyć. Dziękuję za cudowny dar istnienia… Dziękuję wszystkim Państwu, z którymi miałam przyjemność współpracować i wszystkim od których mogłam się tak wiele nauczyć – we wszystkich dziedzinach życia zawodowego i zwyczajnego,..codziennego. Dziękuję za obecność w moim życiu, za miłość, wiarę w moje poczynania, za cierpliwość, dobre słowa, sugestie, za wsparcie…

Są to moje własne słowa „wstępu” do podziękowań z CD „Arie i pieśni włoskiego belcanta”, z roku 2001. Każdego dnia mam te słowa w sercu. Przez lata jestem bogatsza w doświadczenie a do grupy bliskich mi osób dołączyło grono moich ukochanych uczniów i wychowanków, studentów, uczestników Kursów i Warsztatów… A także Kolegów i Koleżanek – muzyków, managerów, miłośników sztuki i … życia… w pełnej jego krasie!

Czym jest życie?.. Jaki jest jego sens?...

Wszyscy, wciąż zadajemy sobie te pytania.. Ja myślę, że najważniejsza jest… miłość.. we wszystkich jej odmianach i odcieniach… To ona właśnie, wszystko zapoczątkowuje, inicjuje.. To z miłości powstał świat, to dzięki miłości przychodzą na świat ludzie, to dzięki miłości do dźwięków i muzyki powstają cudowne, ponadczasowe działa, to dzięki miłości innych mamy siłę przetrwać trudne chwile naszego życia..

Myślę też, że ważna jest sama celebracja życia… dziś nazywana uważnością… Dostrzeganie wszelkich darów jakie otrzymujemy… bo czyż filiżanka gorącej, pięknie pachnącej kawy każdego ranka – po prostu się nam należy?? Czy też jest dla nas prezentem, uśmiechem losu? Są ludzie którzy o tej „filiżance”.. mogą tylko pomarzyć..

Myślę też, że ważne jest aby widzieć … Widzieć innych ludzi, którzy są tuż obok… Zwyczajnie – doceniać.. Też są darem jaki niesie nam los! Jak się zastanowimy – jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni...

Myślę także, że ważne jest byśmy mieli odwagę.. we wszystkich jej odcieniach.. Miejmy odwagę zawalczyć o nasze marzenia.. Miejmy odwagę nie dać się złym chwilom i trudnym sytuacjom naszego życia… Miejmy odwagę być sobą, nie musieć udawać nikogo innego.. Miejmy też odwagę spełniać… marzenia innych! To cudowne uczucie…