Lekcje z Justyną

29.09.2020 r.

Lütgen. 20 codziennych ćwiczeń.
Fragmencik lekcji Justyny, w PWAJSz Oddział Główny Legnica.
Lekcję otwierają wprawki techniczno-muzyczne. A potem ćwiczymy etiudy.. takie, jak te, m.in.
Studium Wokalne Wspierające Edukację Dla Dorosłych- SWWE, rok I.

Lekcje z Justyną