Nasze MIEJSCE MOCY...

19.09.2020 r.

Wyznaczamy własną drogę, dokonując własnych wyborów. Pracując nad swoimi umiejętnościami zdobywamy możliwości odkrywania nowych światów-wewnątrz nas samych i poza nami. Otwieramy przestrzenie o jakich marzyliśmy.
Tak się dzieje codziennie w PWAJSz i w SWWE!
Sprawdź i dołącz do nas. Jest MOC i MOŻLIWOŚCI OGROMNE.

Uczniowie i studenci podczas zajęć