Niezwykły koncert PWAJSZ w Zamku Kliczków

plakat zamkuKoncert w ramach VIII Chojnowskiej Jesieni z Muzyką Dawną.
Zamek Kliczków - 24 listopada, godz.16.00

Muzyczne spotkanie, inne niż wszystkie... Lekcja muzyki (i śpiewu) - koncert zbudowany z arii, cazon, ariett starowłoskich wykonanych przez pasjonatów nauki śpiewu, poznawania teatru i poszukiwania piękna - w dorosłym życiu- jako hobby i pasji. Na co dzień realizują te namiętności w... PWAJSZ.
W koncercie weźmie udział wokalny również Publiczność - niespodzianka !

Koncert w ramach VIII Chojnowskiej Jesieni z Muzyką Dawną
Pomysł, realizacja, akompaniament - Agnieszka Justyna Szumiło - sopran.