ORŁY EDUKACJI 2020 dla PWAJSz

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło otrzymała I MIEJSCE i Orła Edukacji 2020 !!!
To wielka radość, wdzięczność i poczucie satysfakcji. Praca w najwyższych standardach jest moją codziennością i podlega stałym staraniom. Podnoszę kwalifikacje, doskonalę swoje umiejętności i przekazuję tę wiedzę- szczodrze -dalej- całej Społeczności PWAJSz .
Dziękuję Wszystkim za dobre słowo i wsparcie oraz zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzacie.

Orły edukacji 2020