Pandemia, pandemią a Milenka i PWAJSZ zbiera laury!

Dziewczynka z dyplomami03.07.2020

Pandemia, nie pandemia..
Milenka zbiera laury konkurs za konkursem. Pracowita niesłychanie, wrażliwa, uzdolniona i całym sercem dzieli się Swoim Darem... TAKICH MAM UCZNIÓW... prosto z NIEBA.