Piknik Muzyczny

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło zaprasza na V Warsztaty Doskonalenia Umiejętności.

Gość specjalny: choreograf Karolina Tuszyńska-Kluzek

Piknik Muzyczny

1 czerwca 2019
godz.10:45-12:45

sala 205 MOKSiR w Chojnowie

Plakat Piknik muzyczny