Piknik Muzyczny

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło zaprasza na V Warsztaty Doskonalenia Umiejętności.

Gość specjalny: choreograf Karolina Tuszyńska-Kluzek

Piknik Muzyczny

3 czerwca 2019
godz.17:15 - 18:45

Legnica, Rynek 9

Piknik muzyczny Legnica