PWAJSz i młody Człowiek - naszą misją i spostrzeżenia

Dzieci nie rodzą się po to, żeby spełniać nasze oczekiwania.. lecz żeby rozwijać swój własny potencjał.
Kluczowe kompetencje NAUCZYCIELA to zdolność tworzenia środowiska, które umożliwią efektywną naukę, której celem jest rozwój indywidualnego potencjału KAŻDEGO UCZNIA.
W PWAJSz wiemy o tym, kierujemy się najnowszymi osiągnięciami nauki i wiedzy o Człowieku. To On jest najważniejszy w naszej pracy. Niezwykłej, nie prostej i wyróżniającej pracy ...TWÓRCZEJ.

 

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło.. to miejsce rodzenia się uczuć, przyjaźni na całe życie, prawdziwych wartości i bliskości. Na dobre i na trudne...
Kocham Was.

 Serce z kwiatów