Rekrutacja SWWE

Informacja o utworzeniu studiumStudium Wokalne Wspierające Edukację

REKRUTACJA

 

Wyłącznie po zapisie oraz zgłoszeniu TELEFONICZNYM pod nr. Tel. 606 484 424

 

TERMIN PRAKTYCZNEJ REKRUTACJI :

18 września 2018r. godz. 15.30

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło, Oddział Legnica

Rynek 9, Budynek CRR, IIIp.

 

Wymagania:

  • Wiek : 16 lat
  • Zdrowy głos i zdrowie ogólne / zaświadczenie lekarskie może być wymagane /
  • Pozytywne przejście praktycznej rekrutacji składające się z następujących części :
  • Dobre, pozytywne nastawienie
  • przesłuchanie : sprawdzenie skali głosu, ocena zdolności muzycznych,
  • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i scenicznych,
  • prezentacja przygotowanego utworu ( piosenki lub arii oraz, do wyboru : wiersza, prozy, scenki, mowy ),
  • rozmowa kwalifikacyjna

Działania Kandydata po otrzymaniu pozytywnego wyniku przyjęcia do SWWE :

/ W przypadku Kandydatów niepełnoletnich – wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni /

  • Zapoznanie się z regulaminem PWAJSz / SWWE
  • Akceptacja Regulaminu PWAJSz / SWWE sygnowana podpisem