UWAGA!! REKRUTACJA! ROK AKADEMICKI 2020/2021

UWAGA!! REKRUTACJA!
ROK AKADEMICKI 2020/2021.
NABÓR do 15 września.
Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło ponownie uruchomienia SWWE - czyli :
Studium Wokalne Wspierające Edukację
Dla : dorosłych, młodzieży i studentów chcących rozwijać swoje pasje muzyczne wielokierunkowo i profesjonalnie niezależnie od wieku, wykształcenia. W dogodny, przyjazny sposób.
Autorski- indywidualno- modułowy system kształcenia w PWAJSz.
Inspirujący wykładowcy:

1. Zajęcia wokalne- indywidualne

Agnieszka Justyna Szumiło (Akademia Muzyczna Wrocław Wydział Wokalny, Pedagogika Wokalna, Kameralistyka oraz Wydział Oratoryjno-Kantatowy, śpiewaczka-sopran, voice coach, rehabilitant głosu

Paweł Orłowski - Asystent w PWAJSz, wokalista, trener wokalny, dyrygent, Akademia Muzyczna Gdańsk , Wydział Wokalistyki Jazzowej oraz Wydział Edukacji Muzycznej i Dyrygentury Chóralnej
2. Zajęcia warsztatowe z kształcenia słuchu, zasad muzyki, nauki o muzyce, obsługi programu Finale, oraz kompozycji -
czyli zajęcia teorii muzyki - modułowe co 2 tygodnie na zmianę- Anna Porzyc, kompozytorka, teoretyk muzyki, Akademia Muzyczna Wrocław , Wydział Kompozycji i Teorii muzyki
4. Tzw wykłady zmienne- warsztatowo-projektowe z zakresu sztuki, teatru, psychologii pozytywnej, promocji, występów publicznych, zdrowia i in.- różni specjaliści

1. Lekcje indywidualne 2, 4, 6 lub 8 w miesiącu
2. Kształcenie słuchu, zasady muzyki, warsztaty kompozycji- (2x w miesiącu 2 godziny)
3. Zespół Wokalny-2 x w miesiącu 2 godziny
4. Warsztaty zmienne, formy projektowe wg odrębnego planu.

Zapraszamy ! SWWE czeka.
Szczegółowe informacje na :
www.szumilo.eu
Tel. 606 484 424

Naszym zdaniem warto korzystać z każdej możliwości rozwoju zawodowego.

Plakat reklamowyWnętrze studia wokalnego