Warsztaty z rozwojem

Zaproszenie na warsztatyWarsztaty z rozwojem "Poznaj moc swojego oddechu"

Wakacyjne warsztaty, w formie pokazowej – promocyjnej. Oferta dla osób dorosłych, zawierające elementy poznawcze dotyczące procesów fizjologicznych i ich wspomagania. Dzięki warsztatom będzie można zdobyć wiedzę z zakresu budowy aparatu oddechowego, funkcji ciała, poprawy swojego samopoczucia na co dzień a także w sytuacjach stresogennych.

Zobacz informator