Instytut Edukacji Muzycznej Teatralnej i Humanistycznej dla dorosłych

ZAJĘCIA REGULARNE W ODDZIALE GŁÓWNYM

Instytut Edukacji Muzycznej Teatralnej i Humanistycznej dla dorosłych ma swoje oddziały w Legnicy, Wrocławiu, Krakowie i Chojnowie, gdzie odbywają się wszystkie rodzaje zajęć z oferty - lekcje indywidualne, lekcje grupowe, warsztaty, szkolenia i kursy - dla wszystkich grup wiekowych.

 

pracownia 1
pracownia 2

DZIECIĘCA AKADEMIA TEATRU MUZYCZNEGO "KAPRYS"

Wybierz wariant zajęć dla siebie lub swojego dziecka

Zdjęcie krasnala1. DLA DZIECI od 3 do 6 lat : Spotkania z Panią Muzyką i Skrzatem Wiolinkiem

 • Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka
 • Umuzykalnienie poprzez śpiewanie i rytmizowanie
 • Rysowanie ruchem i gestem – elementy rytmiki, zajęć orffowskich i baletu
 • Podstawy emisji głosu dla dzieci, w tym nauka prawidłowego oddechu
 • Nauka kulturalnego zachowania

 

 

 

 

2. DLA DZIECI od 7 do 10 lat : Zajęcia wokalno – muzyczne „Poznaj swoje zdolności”Pluszowe zabawki

 • Odkrywanie własnych zdolności poprzez realizację zabaw i zadań muzycznych
 • Stymulacja ogólnego rozwoju
 • Emisja i impostacja głosu dla dzieci
 • Poznawanie literatury muzycznej
 • Świat zabawy głosem, oddechem, dykcją i artykulacją – podstawy zachowań scenicznych
 • Kształcenie słuchu i smaku muzycznego

3. DLA MŁODZIEŻY od lat 11 do 18 : Warsztaty z rozwojem „Moja przestrzeń, moje marzenia”

 • Emisja i impostacja głosu
 • Nauka prawidłowej pracy oddechem
 • Kreatywna praca i zabawa z muzyką
 • Poznawanie stylów muzycznych i literatury muzycznej
 • Kształcenie słuchu i smaku muzycznego
 • Ćwiczenia dykcyjne, recytacja, podstawy zachowań scenicznych

4. DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH : Warsztaty piosenki sakralnej „Sięgnij Nieba”

 • Emisja i impostacja głosu
 • Nauka prawidłowego oddechu
 • Ogólny rozwój muzyczny
 • Nauka poprzez poznawanie literatury tematycznej w różnych stylach

5. DLA DOROSŁYCH : Warsztaty artystyczne - Rozwój osobisty „Po godzinach”

 • Emisja głosu, impostacja, dykcja
 • Strefa dobrych myśli w świecie piosenki
 • Nauka prawidłowego oddechu
 • Ogólne wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz sił fizycznych
 • Spełnianie swoich marzeń , poprzez naukę ulubionych piosenek i utworów muzycznych
 • Ćwiczenia i metody relaksacji

6. DLA OSÓB ZESTRESOWANYCH, POSZUKUJĄCYCH ALTERNATYWNEGO WYPOCZYNKU, W TYM TAKŻE DLA SENIORÓW - WSPIERANIE PROCESU ZDROWIENIA:

Zajęcia „Mój relaks, mój świat – droga od ciszy. Poprzez dźwięki, do …siebie”

 • Oswajanie oddechu – nauka prawidłowego głębokiego oddechu
 • Oswajanie swojego głosu
 • Różne formy ćwiczeń głosowo – oddechowych
 • Rewelacyjne ćwiczenia izometryczne usprawniające ciało – możliwe do wykonania dla wszystkich
 • Terapia oddechem, muzyką i śpiewem

Zajęcia PRO-ZDROWOTNE dla każdego „Muzyka- oddech- ruch”
Uzyskanie Bio- równowagi

 • Praca nad utrzymaniem prawidłowej postawy – ćwiczenia przy muzyce
 • Praca nad elastycznością i elegancją postawy
 • Nauka prawidłowego oddechu – poprawa dotlenienia organizmu
 • Ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe – wsparcie dla układu krążenia
 • Ćwiczenia izometryczne – ogólne wzmocnienie
 • Rozwój osobisty, motywowanie, wsparcie, relaks

7. KONSULTACJE DLA OSÓB, KTÓRE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO RÓŻNORODNYCH KONKURSÓW i PROJEKTÓW : RECYTATORSKICH, MUZYCZNYCH, WOKALNYCH, AKTORSKICH, WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, DYRYGENTÓW CHÓRÓW, NAUCZYCIELI W TRAKCIE AWANSU ZAWODOWEGO, SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE BHP PRACY GŁOSEM itp.

 

Projekty stałeKobiety pozujące do zdjęcia

1. Studium Wokalne Wspierające Edukację

2. Letnie Kursy Wokalne "Canto ergo sum"

3. Zimowe Warsztaty Wokalne "Ad libitum...od piosenki do arii"

4. Wakacyjne Warsztaty Muzyczne "Z piosenką w plecaku"

5. Studium Wokalne Wspierające Edukację w Legnicy

6. Studium Teatralne Wspierające Edukację w Legnicy

7. Studium Humanistyczne Wspierające Edukację w Legnicy

8. Instytut Edukacji Muzycznej Teatralnej i Humanistycznej dla dorosłych w Legnicy

9. Dziecięca Akademia Teatru Muzycznego "KAPRYS" Oddział Główny Legnica i Oddział Chojnów

 

 

Historia

1. Zespół Pieśni i Tańca Legnica - zawieszonaKobiety w strojach ludowych
Do współpracy z zespołem zostałam zaproszona przez Dyrekcję LCK oraz Pana Jerzego Starzyńskiego i Panią Elę Tor w październiku 2013r.
Ta praca to wielkie wyzwanie! Od pierwszych zajęć pokochałam te Dzieciaki.. i chyba z wzajemnością :) Są bardzo zaangażowani podczas zajęć, chcą się rozwijać.
Przez miniony rok dużo udało się nam osiągnąć i mam wielką nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy!

 

 

 

 

 

2. Chojnowski Chór Skoranta /zawieszona/Grupowe zdjęcie kobiet
Do współpracy z Chórem zostałam zaproszona w marcu 2014r. przez Panią Prezes Chóru - Krystynę Czapską oraz Pana Zenona Chmielewskiego - dyrygenta Chóru.
Potrzeby Chórzystów potraktował z wielkim zrozumieniem Burmistrz Miasta Chojnowa oraz Dyrektor MOKSiR w Chojnowie.
Projekt trwał do czerwca 2014r. Moim zadaniem była praca nad emisją i impostacją głosów chóralnych. Nie była bym sobą...gdybym tylko na tym poprzestała..
Niezwykłe były to zajęcia - pełne pasji, radości, refleksji. Sądzę, że udała się nam osiągnąć bardzo dużo w niedługim czasie - także dzięki prawdziwemu zaangażowaniu Chórzystów :)

 

 

3. Współpraca z PWSZ im. Witelona w Legnicy /zawieszona/

Od kilku lat mam przyjemność współpracować jako nauczyciel akademicki - na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w ramach Studiów Podyplomowych Pedagogiczno-Kwalifikacyjnych Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Prowadzę zajęcia z metodyki nauczania muzyki.
Moim nadrzędnym celem jest rozkochać Studentów w pasji nauczania i miłości do cudownego świata różnorodnej muzyki.
Tu także... nie była bym sobą, gdybym tylko na tym poprzestała.. :)

4. Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej
Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej
Seminaria wymyśliłam sobie przeszło 10 lat temu, stopniowo je rozwijałam. Organizuję je w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy - jako pedagog śpiewu i obecnie - wicedyrektor, z dużym wsparciem Dyrekcji Szkoły i Kadry Wydziału Wokalnego. W październiku 2013r. odbyło się, Jubileuszowe X Seminarium.
Mam nadzieję na to, że stale będzie nam się udawało upiększać tę potrzebną formę - nie tylko dla naszych uczniów ale także dla uczniów Szkół, które gościmy. 

5. Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury im. Karlińskiego - zawieszonechór
Do pracy z Madrygalistami zaprosił mnie 10 lat temu Pan Cezary Radczak. Bałam się podjąć tego wyzwania, ponieważ nie miałam wcześniej doświadczenia w pracy z chórzystami. A kiedy minęło te 10 lat?... Nie wiem. Pracując nad brzmieniem i prawidłową emisją głosów chóralnych czas szybko minął. Osiągnęliśmy razem sporo sukcesów i wspólnie przetrwaliśmy rozmaite kryzysy.

Osoby w strojach z epoki

Aktorzy serdecznie dziękujący kobiecie

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA


Osoby na widowni

1. SPAM Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Członkiem SPAM jestem od roku 2000. W latach - 2001-2006 byłam Członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału, odpowiedzialnym za tzw. Akcję Koncertową i Promocyjną SPAM oraz pozyskiwanie środków na tę działalność.
Obecnie, w kadencji 2012-2016 pełnię funkcję Wiceprezesa. Uczestniczenie w działaniach statutowych Stowarzyszenia pozwala mi być bliżej ważnych wydarzeń dotyczących środowiska muzyków w Polsce czy też niekiedy - uczestniczyć w ważnych działaniach legislacyjnych związanych z zawodem.
Na zaproszenie Profesora Eugeniusza Sąsiadka, miałam przyjemność współuczestniczyć w pracy nad publikacją "Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej, tom I "/ lata 1945-1960 /, wydanej przez SPAM z siedzibą we Wrocławiu w roku 2013, przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Współpracuję również przy Kursach Interpretacji w Zakresie Gry Na Instrumentach Dętych, które odbywają się w lipcu, w Dusznikach Zdroju rokrocznie.

Zdjęcia grupowe w parku

Zdjęcie książki

2. PSPŚ Polskie Stowarzyszenie Pedagogów ŚpiewuZdjęcie materiałów dydaktycznych
Członkiem PSPŚ jestem od roku 2003. Dzięki Sympozjom, szkoleniom, Sesjom naukowym organizowanym przez Stowarzyszenie, miałam i mam wspaniałą możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu pedagogiki wokalnej, pedagogiki ogólnej, psychologii a także wykonawstwa muzyki wokalnej różnych gatunków. mam fantastyczną możliwość wymiany doświadczeń ze znakomitymi Kolegami i Koleżankami.
W roku 2012 otrzymałam wielkie wyróżnienie - możliwość wyjazdu na Konferencję i sympozjum EVTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu- European Voice Teachers Association/, do Wiednia.
Z materiałów pokonferencyjnych, przy współudziale znakomitych Kolegów powstała publikacja "Uczenie się przez całe życie LEO 2010" - Projekt i publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wymiana wiedzy na tak wysokim poziomie jest dla mnie prawdziwym zaszczytem.

 

 

 

 3. Koncert charytatywny Razem Dla Ukrainy ,,Pamięć i nadzieja" 10.04.2022

 

 

 

 

 

Podsumowanie

We wszystkich tych projektach - najważniejszy jest dla mnie drugi Człowiek i jego potrzeby, rozwijanie zdolności i pokonywanie słabości. Zależy mi bardzo na tym, żeby każdy odkrył w sobie piękno i własną niepowtarzalność...

A ja...? Żeby tylko starczyło mi sił... tyle mam marzeń i planów!