Kadra

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło to wyższy poziom edukacji artystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby tak było. Szkolimy się nieustannie, organizujemy pracę tak, by była jak najbardziej skuteczna i satysfakcjonująca. Posiadamy autorskie programy nauczania i opieramy się na najnowszych osiągnięciach wiedzy artystycznej.

Obecnie Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumidło zmienia się w Szumilo Art Forum, gdzie powstaje Instytut Edukacji Muzycznej, Teatralnej i Humanistycznej.

 

Nasza kadra:

Agnieszka Justyna Szumiło

Śpiewaczka, bizneswoman, właścicielka i założycielka PWAJSZ oraz SZUMILO ART FORUM GROUP, założycielka SZAFG, prezes, pedagog śpiewu solowego.

Zamyślona kobieta

Kobieta leżąca na fortepianie

Kobieta siedząca na krześle

 

Państwową Szkołę Muzyczną I st. ukończyłam w Wałbrzychu w klasie wiolonczeli prof. Aleksandra Czajkowskiego. PSM II st. we Wrocławiu, w klasie śpiewu mgr Renaty Janiszewskiej. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w 1999 roku, w klasie śpiewu prof. Kazimierza Myrlaka. Podczas studiów specjalizowałam się w kameralistyce wokalnej oraz w wykonawstwie muzyki oratoryjno-kantatowej, ten bowiem repertuar jest fundamentem mojej pracy nad głosem i warsztatem wokalnym. Od początku studiów koncertowałam wielokrotnie jako solistka z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Akademii Muzycznej oraz Chórem Międzyuczelnianym „Szumiący Jesion” pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, w kraju i poza granicami /w tym dwa duże tournée europejskie/ między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywałam znane dzieła J.S.Bacha, J.F.Haendla, W.A.Mozarta, F.Schuberta, kompozytorów hiszpańskich oraz twórców polskich jak Moniuszko, Szarzyński, Żebrowski, Pałłasz i inni. W uwczesnej Dolnośląskiej Operze Kameralnej w Szczawnie Zdroju, jeszcze jako studentka, śpiewałam partię Bastienne /W.A.Mozart singspiel Bastien und Basienne/ oraz partię Amora w Orfeo ed Euridice Ch.W.Glucka /1999/. Także w roku 1999 zaśpiewałam solową partię w nagraniu płyty CD z Requiem d-moll W.A.Mozarta /Luna Music/ pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. Tuż po studiach,w maju 2000 roku wzięłam udział w Konkursie im. Królowej Elżbiety w Brukseli, a w sierpniu 2001 roku do Konkursu im. Królowej Sonii w Oslo, oba konkursy, są najpoważniejszymi wydarzeniami artystycznymi dla doświadczonych wokalistów . Uczestniczyłam także w kursach mistrzowskich między innymi u prof. Gerharda Kahrego oraz prof. Rusko Ruskova i w Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Sztuki Piękne „Wratislavia Cantans”. Dokształcałam się również w warsztatach piosenki estradowej i jazzowej organizowanych w PSM „Bednarska”w Warszawie.

Tuż ukończeniu studiów rozpoczęłam samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które cieszyły się wspaniałym powodzeniem wśród publiczności. Uwieńczeniem tych koncertów i moim wielkim sukcesem było nagranie i wydanie płyty CD Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta /Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini/ w 2001 roku, przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji „Wratislavia Cantans”. Płyta została objęta honorowym patronatem Pana Marszałka Jana Waszkiewicza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W maju 2002 roku odpowiadając na zaproszenie Centralnej Agencji Kultury w Alzacji Francuskiej śpiewałam cykl recitali /program Wielkiej Opery Francuskiej/. Koncerty te zostały znakomicie przyjęte i zaowocowały stałą współpracą na lata 2002-2004.

W sierpniu /15-19.08.02/ miałam zaszczyt być zaproszoną na XVII Chopin-Festival w Gaming /Der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien/ gdzie występowałam obok znakomitych śpiewaków i muzyków. Wśród licznych koncertów, szczególnymi, w których miałam przyjemność wziąć udział były: cykliczne koncerty w Wiedniu, Wieczory Tumskie, koncert „Muzyczni Bohaterowie” z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Mariusza Smolija. Koncerty i recitale w Huninge, Strasburgu oraz Offendorfie, a także koncerty na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wiedniu. Miałam przyjemność wziąć udział w koncertach podczas Światowego Festiwalu Kontrabasowego Wrocław 14-22 sierpnia 2004, gdzie wystąpiłam z wybitnym solistą amerykańskim, Jeffem Bradetichem, w Recitalu Mistrzowskim oraz na XX, jubileuszowy Chopin- Festival in der Kartauze Gaming 19-22 sierpnia 2004, gdzie wykonałam Pieśni F. Chopina oraz z towarzyszeniem Kammerorchester der Slowakichen Philharmonie pod dyr. Ewalda Danela – partię Cleopatry z opery G.F.Haendla Giulio Cesar in Egitto. Od roku 2004 współpracowałam na stałe m. in. z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, gdzie pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny, Józefa Wiłkomirskiego czy Jerzego Salwarowskiego, zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów koncertowych i artystycznych. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie była także praca przy filmie Jana Jakuba Kolskiego Afonia i pszczoły / 2008r./. W roku 2013 dokonałam nagrania płytowego „A ja czekam na Ciebie..” zawierającego piękne piosenki z lat 50,60-tych znakomitych kompozytorów polskich z towarzyszeniem fortepianu – Paweł Wrzecionowski. Recitale z tym materiałem cieszą się dużym powodzeniem. Jako śpiewaczka – solistka od roku 2017 współpracuję z Fundacją Promocji i Rozwoju Sztuki „Soprano”. Od roku 2017 jestem solistką Orkiestry ZG Lubin KGHM S.A.

Równolegle do pracy artystycznej , w roku 2003 rozpoczęłam pracę pedagogiczną. Jestem pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych , gdzie w latach 2009-2015 pełniłam także funkcję wicedyrektora. Przez lata pracy wykształciłam wielu absolwentów, którzy dziś pracują w znakomitych teatrach muzycznych i realizują swoją muzyczną drogę zawodową. Rokrocznie otrzymywałam nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uhonorowano mnie również Medalem Brązowym za Wzorową i Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiega także odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jednym z większych moich osiągnięć w pracy w ZSMuz w Legnicy jest inicjatywa stworzenia dla uczniów i nauczycieli, wpisanego na stałe do kalendarza szkoły i miasta - Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej oraz – równolegle – Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej – do roku 2018 odbyło się XIV edycji. Jestem także autorem Programu Nauczania w specjalności śpiew solowy w drugim etapie edukacyjnym, na którym pracują nauczyciele śpiewu solowego w ZSMuz w Legnicy. Od roku 2007 do 2018 przygotowywałam jako koordynator i prowadziłam znane, cykliczne koncerty dla mieszkańców Legnicy – wcześniej Czwartki, obecnie Wtorki Muzyczne. Byłam także nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy na Wydziale Pedagogiki w latach 2003-2010. Obecnie współpracuję w tym zakresie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, Na Wydziale Nauk Humanistycznych. Od roku 2003 współpracuję także jako specjalista emisji głosu z Chórem Legnickiego Centrum Kultury, „Madrygał” oraz w latach 2013-2017 Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” Legnickiego Centrum Kultury. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem- wychowawcą z powołania, dbającym o wszechstronny - nie tylko artystyczny - rozwój uczniów i studentów. Osiągam bardzo dobre rezultaty w pedagogice wokalnej. Jestem jednym z niewielu pedagogów prowadzących uczniów dwutorowo – daję im możliwość kształcenia się w bel canto oraz w różnych stylach muzyki rozrywkowej – jeśli mają takie predyspozycje i zdolności.

Mając wielkie doświadczenie, wiele własnych obserwacji i wniosków, propozycji w zakresie edukacji wokalnej oraz muzycznej, a także w zakresie udzielania wsparcia w kształceniu głosu u osób pracujących głosem, jako narzędziem pracy, w roku 2010 zainicjowałam działalność Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło. Początkowo organizowałam tylko Kursy Letnie, ale po kilku latach, po zbudowaniu autorskich programów kształcenia i rehabilitacji głosu, rozpoczęłam szeroką działalność dydaktyczną dla wokalistów, piosenkarzy, aktorów, prawników, nauczycieli, dziennikarzy czy osób po chorobach oraz z dysfunkcjami ;bowiem sukcesy w pracy pedagogicznej to owszem : konkursy, nagrody, płyty, koncerty ale także zajęcia w zaciszu Pracowni, podczas budowania głosu od nowa, po chorobach ciała i ducha, gdzie sukcesem jest każdy swobodny oddech oraz dźwięk… W PWAJSz jest także duża oferta dla dzieci i młodzieży a także tych osób, które pragną i potrzebują spełniać swoje muzyczno- wokalne marzenia – od lat 4 do 104 ..

Organizowane przez PWAJSz zajęcia codzienne, kursy i warsztaty, cenione są za wyjątkowość i poziom oferty a także jakość prowadzonych zajęć.. PWAJSz posiada łącznie 4 oddziały, są to : Siedziba w Legnicy Rynek 9, Oddział Chojnów ( sale MOKSiR ), i 2 oddziały wrocławskie: I Oddział Wrocław -Złotniki i II Oddział Wrocław-Capitol. ….Mówią, że PWAJSz.. to „Edukacyjny raj”..

Praca społeczna zawsze była da mnie ważna, dlatego też od września 2003 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. W roku 2012 zostałam nagrodzona, za wybitne osiągnięcia, szkoleniowym wyjazdem na spotkanie EVTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu/ W Wiedniu. Jestem współautorem Publikacji „Uczenie się przez całe życie” – zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od 2002 roku jestem Członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

( SPAM) Oddział Wrocław, a od 2003 jako Członek Zarządu SPAM Oddziału Wrocławskiego na kadencję 2002/2007, gdzie między innymi odpowiadałam za Akcję Koncertową , od roku 2012-2016 jako Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Jestem współautorem Publikacji „Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w roku 2013. Udzielam się także w fundacjach i stowarzyszeniach pro-zdrowotnych.

Jako doświadczony pedagog, pełen pasji i radości pracy jestem zapraszana często do prac jury konkursów i festiwali. Od roku 2014 jestem Jurorką Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” .

Pan Paweł Orłowski

Nauczyciel śpiewu, dyrygent, kierownik zespołów wokalnych.

Pan Paweł Orłowski

Paweł Orłowski

Paweł M. Orłowski – od wielu lat wokalista polskiej sceny muzycznej, dyrygent, współtwórca oraz członek zespołu wokalnego 5/6. W 2020 roku razem z zespołem 5/6 wydał debiutancką płytę „Nieoblicza”. Z wielką pasją podchodzi do śpiewu jako wyrażania siebie, ale również zwraca wielką uwagę na poprawność techniczną, która prowadzi do swobodnego, luźnego śpiewu. Obraca się w kręgach muzyki rozrywkowej oraz muzyki zespołowo-chóralnej. Swoją wokalną ścieżkę rozpoczął w 2012 roku w klasie śpiewu solowego Agnieszki Justyny Szumiło w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. W 2016 roku podjął studia na kierunku jazz i muzyka estradowa o specjalności wokalistyka jazzowa na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Rok później rozpoczął również studia o specjalności dyrygentura chóralna. W 2019 roku zakończył studia na poziomie licencjackich z wyróżnieniem na specjalności wokalistyka jazzowa. Obecnie kończy swoją edukację muzyczną na poziomie magisterskim na w/w specjalnościach.

Oprócz własnej ścieżki artystycznej Paweł Orłowski od kilku lat jest nauczycielem śpiewu w wielu miejscach w całej Polsce. Uczestniczył w wielu kursach wokalnych oraz nauczycielskich m.in.

  • Warsztaty Wokalne metodą TNG (Techniki Naturalnego Głosu), 02.2016r.
  • "Canto ergo sum" warsztaty wokalne z Agnieszką Justyną Szumiło (kilkukrotne)
  • Udział w warsztatach z Dorotą Miśkiewicz, Gdańsk Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 11.2016r.
  • Aktywny udział w warsztatach wokalno-interpretacyjnych Jerzego Spieyevskiego (USA) - Gdańsk 2018
  • Szkolenie ‘Emisja i Higiena Głosu’ Gdańsk (EDUKAPOL), 09.2018r.
  • Aktywny Udział w warsztatach z Urszulą Dudziak - AM im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 12.2018r.
  • Warsztaty z techniki LAX VOX - Sonia Lachowolska, 12.2019r.
  • SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU w ramach VII Międzynarodowych Seminariów Naukowych GŁOS - CIAŁO – EKSPRESJA, Gliwice, 20.11. oraz 22.11.2020 r.

Oprócz tego Paweł M. Orłowski występował oraz supportował takich artystów i wokalistów jak Bonnie Tyler, Mietek Szcześniak, Marysia Sadowska, Michał Gasz, Monika Kuszyńska, Mrozu, Nick Sincler czy Antek Smykiewicz.

Pani Anna Porzyc

Nauczyciel teorii muzyki: kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki klasycznej, formy muzyki.

Anna Porzyc

Anna Porzyc (1985) Kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog. W latach 2005-2010 studiowała teorię muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na tej samej uczelni, w 2010 roku ukończyła studia I stopnia (dyplom z wyróżnieniem), a w 2012 roku studia II stopnia (również z wyróżnieniem) w zakresie kompozycji muzycznej. Kształciła się pod kierunkiem Jana Antoniego Wichrowskiego (kompozycja ogólna), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (kompozycja teatralna i filmowa).

W 2015 roku uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich Synthesis w Radziejowicach. Jej utwory autonomiczne wykonywane były m.in. na koncertach kameralnych organizowanych przez Filharmonię Wrocławską, a także na festiwalach muzyki współczesnej takich jak Musica Electronica Nova, Warszawska Jesień czy Poznańska Wiosna Muzyczna. Jest laureatką m.in. Konkursu dla Młodych Kompozytorów I Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciech Kilara oraz VII Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego. W 2017 skomponowała muzykę oraz wystąpiła grając na skrzypcach i śpiewając w przedstawieniu "Niebko" w reżyserii Małgorzaty Król, które miało premierę w Teatrze PWST we Wrocławiu. Współpracuje z Centrum Technologii Audiowizualnych tworząc improwizowane ścieżki dźwiękowe do filmów niemych. Razem z Dariuszem Jackowskim współtworzy projekty muzyczne: Shandar oraz Drone Music Project.

Ponadto od 2018 roku należy do Związku Kompozytorów Polskich.

Pan Łukasz Walczak

Choreograf, nauczyciel ruchu scenicznego, nauczyciel podstaw aktorstwa.

Łukasz Walczak

para na scenie

para w złotych koronach

występ grupy teatralnej

Łukasz Walczak – jestem aktorem scen muzycznych, wokalistą oraz tancerzem. Aktualnie występuję na deskach Teatru Nowego Proxima w Krakowie – w spektaklu „Dziś Wielka Rewia” reż. Janusza Marchwińskiego, Gdyńskiego Centrum Kultury – w muzycznej bajce „Marysia Ma Rysia” w reż. Agnieszki Płoszajskiej oraz na wybranych koncertach „Midnight Stories” zespołu Art’n’Voices. Od lat pasjonuję się teatrem muzycznym oraz stepem. W kształceniu traktuję improwizację aktorsko – ruchową, jako najlepszy środek do wzbogacania swojego wnętrza, jak i zdobywania coraz to nowszych pokładów ekspresji – potrzebnej nie tylko na scenie, ale również w naszym codziennym życiu. Swoją artystyczną ścieżkę rozpocząłem w 2013 roku w klasie śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. W 2016 roku podjąłem studia na kierunku wokalistyka o specjalności musical na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie kontynuuję naukę na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku sztuki sceniczne o specjalności musical.

Podczas studiów licencjackich brałem udział w 10 dużych projektach – między innymi w musicalu „Godspell” w roli Telly’ego w reż. Miłosza Gałaja, operetce „Ptasznik z Tyrolu” jako Quendel w reż. Dariusza Paradowskiego oraz w operze „Verbum Nobile” jako część zespołu w reż. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej w Operze Bałtyckiej. Współtworzyłem również choreografię do dwóch spektakli Interdyscyplinarnego Zespołu Twórczego – „Dziewczynka z zapałkami”, a następnie „NasTroje”.

Współpracowałem z aktorami Teatru Wybrzeże takimi jak Dorota Kolak-Michalska, Magdalena Boć czy Michał Jaros – który wyreżyserował mój dyplom aktorski „Bliżej” na podstawie sztuki Patricka Marbera. Miałem również przyjemność rozwijać się pod pieczą fenomenalnej Joanny Semeńczuk – kierownika Baletu Teatru Muzycznego im. Baduszkowej w Gdyni.

„Podstawy gry aktorskiej oraz ruchu scenicznego” Są to zajęcia prowadzone w dwóch blokach: aktorski oraz ruchowy, po 45 minut każdy. Na naszych zajęciach będziecie mogli nauczyć się naprawdę wiele – po pierwsze jak sobie radzić ze stresem i wiedzieć, po co chcemy tak naprawdę wyjść na scenę. A do tego etiudy, elementarne zadania aktorskie, improwizacje, praca z tekstem, budowa własnego warsztatu aktorskiego, zrozumienie i rozpoznanie własnych emocji, poznanie sztuki dialogu, nauka skupienia oraz dbałości o ruch, poznanie możliwości własnego ciała, wyzbycie się wewnętrznych blokad, pobudzenie kreatywności, poznanie technik rozluźniających oraz podstawowej motoryki ruchu, nauka różnych stylów tanecznych oraz oryginalnych choreografii ze spektakli, oraz co najważniejsze tchnięcie w taniec – emocji. Wszystko to nie dla samej nauki, ale po to, żeby móc stać się bardziej świadomym wokalistą, aktorem albo po prostu lepszym człowiekiem w codziennym życiu.

Pan Stanisław Horodecki

nauczyciel historii muzyki rozrywkowej, historia kultury, redakcja tekstów,

Stanisław Horodecki

Historia muzyki rozrywkowej – Stanisław Horodecki

„Historia? Znaczy się królowie, bitwy i daty, daty, daty? Och nie, tylko nie to...”

Jeśli możesz podpisać się pod powyższym stwierdzeniem, to myślimy podobnie. Nie znaczy to jednak, że nie lubię historii. Przyznam w sekrecie, że wręcz ją kocham. Tyle że taką, którą wypełnia tkanka życia (chciałem powiedzieć: mięso, no ale żeby nie zrażać wegetarian i wegan...).

Uwielbiam historię skrzącą się barwnymi, pełnymi pasji ludźmi. Takimi z krwi i kości. Historię bogatą w zdarzenia i emocje. Przywołującą anegdotę o czasach, w których powstawała najbardziej znana muzyka. I teksty. Te ruszające z posad bryłę świata i te jedynie łatwo, i przyjemnie wpadające w ucho. Historię szukającą związków wśród odległych na pozór tematów: Co wspólnego mają rock`n`roll i pigułka antykoncepcyjna? Dlaczego król jest tylko jeden, skoro co chwilę obwołują nowego? Czy Julian Tuwim może być autorem rockowych przebojów? Co wspólnego z pieśnią Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie...” ma Eric Clapton? Czy muzyka rozrywkowa stworzyła świat na nowo? Dlaczego wszystkie piosenki są o miłości?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i tysiąc innych pytań – przyjdź na zajęcia. Wspólnie stworzymy pejzaż, w którym daty posłużą tylko za ramę obrazu wypełnionego władcami królestwa dźwięków. Jesteśmy umówieni?

Stanisław Horodecki – polonista, autor projektów kulturalnych i publikacji o przeszłości regionu, animator i dziennikarz prasy samorządowej, miłośnik literatury, muzyki, filmu, teatru, fotografii, sztuk plastycznych, podróży dalszych i bliższych, a przede wszystkim – człowieka, który jest praprzyczyną tego wszystkiego.