Kadra

 

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło to wyższy poziom edukacji artystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby tak było. Szkolimy się nieustannie, organizujemy pracę tak, by była jak najbardziej skuteczna i satysfakcjonująca. Posiadamy autorskie programy nauczania i opieramy się na najnowszych osiągnięciach wiedzy artystycznej.

Obecnie Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumidło zmienia się w Szumilo Art Forum, gdzie powstaje Instytut Edukacji Muzycznej, Teatralnej i Humanistycznej.

 

Agnieszka Justyna Szumiło

 

Zamyślona kobieta

Kobieta leżąca na fortepianie

Kobieta siedząca na krześle

Śpiewaczka, bizneswoman, właścicielka i założycielka PWAJSZ oraz SZUMILO ART FORUM GROUP, założycielka SZAFG, prezes, pedagog śpiewu solowego.

Państwową Szkołę Muzyczną I st. ukończyłam w Wałbrzychu w klasie wiolonczeli prof. Aleksandra Czajkowskiego. PSM II st. we Wrocławiu, w klasie śpiewu mgr Renaty Janiszewskiej. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w 1999 roku, w klasie śpiewu prof. Kazimierza Myrlaka. Podczas studiów specjalizowałam się w kameralistyce wokalnej oraz w wykonawstwie muzyki oratoryjno-kantatowej, ten bowiem repertuar jest fundamentem mojej pracy nad głosem i warsztatem wokalnym. Od początku studiów koncertowałam wielokrotnie jako solistka z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Akademii Muzycznej oraz Chórem Międzyuczelnianym „Szumiący Jesion” pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, w kraju i poza granicami /w tym dwa duże tournée europejskie/ między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywałam znane dzieła J.S.Bacha, J.F.Haendla, W.A.Mozarta, F.Schuberta, kompozytorów hiszpańskich oraz twórców polskich jak Moniuszko, Szarzyński, Żebrowski, Pałłasz i inni. W uwczesnej Dolnośląskiej Operze Kameralnej w Szczawnie Zdroju, jeszcze jako studentka, śpiewałam partię Bastienne /W.A.Mozart singspiel Bastien und Basienne/ oraz partię Amora w Orfeo ed Euridice Ch.W.Glucka /1999/. Także w roku 1999 zaśpiewałam solową partię w nagraniu płyty CD z Requiem d-moll W.A.Mozarta /Luna Music/ pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. Tuż po studiach,w maju 2000 roku wzięłam udział w Konkursie im. Królowej Elżbiety w Brukseli, a w sierpniu 2001 roku do Konkursu im. Królowej Sonii w Oslo, oba konkursy, są najpoważniejszymi wydarzeniami artystycznymi dla doświadczonych wokalistów . Uczestniczyłam także w kursach mistrzowskich między innymi u prof. Gerharda Kahrego oraz prof. Rusko Ruskova i w Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Sztuki Piękne „Wratislavia Cantans”. Dokształcałam się również w warsztatach piosenki estradowej i jazzowej organizowanych w PSM „Bednarska”w Warszawie.

Tuż ukończeniu studiów rozpoczęłam samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które cieszyły się wspaniałym powodzeniem wśród publiczności. Uwieńczeniem tych koncertów i moim wielkim sukcesem było nagranie i wydanie płyty CD Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta /Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini/ w 2001 roku, przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji „Wratislavia Cantans”. Płyta została objęta honorowym patronatem Pana Marszałka Jana Waszkiewicza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W maju 2002 roku odpowiadając na zaproszenie Centralnej Agencji Kultury w Alzacji Francuskiej śpiewałam cykl recitali /program Wielkiej Opery Francuskiej/. Koncerty te zostały znakomicie przyjęte i zaowocowały stałą współpracą na lata 2002-2004.

W sierpniu /15-19.08.02/ miałam zaszczyt być zaproszoną na XVII Chopin-Festival w Gaming /Der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien/ gdzie występowałam obok znakomitych śpiewaków i muzyków. Wśród licznych koncertów, szczególnymi, w których miałam przyjemność wziąć udział były: cykliczne koncerty w Wiedniu, Wieczory Tumskie, koncert „Muzyczni Bohaterowie” z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Mariusza Smolija. Koncerty i recitale w Huninge, Strasburgu oraz Offendorfie, a także koncerty na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wiedniu. Miałam przyjemność wziąć udział w koncertach podczas Światowego Festiwalu Kontrabasowego Wrocław 14-22 sierpnia 2004, gdzie wystąpiłam z wybitnym solistą amerykańskim, Jeffem Bradetichem, w Recitalu Mistrzowskim oraz na XX, jubileuszowy Chopin- Festival in der Kartauze Gaming 19-22 sierpnia 2004, gdzie wykonałam Pieśni F. Chopina oraz z towarzyszeniem Kammerorchester der Slowakichen Philharmonie pod dyr. Ewalda Danela – partię Cleopatry z opery G.F.Haendla Giulio Cesar in Egitto. Od roku 2004 współpracowałam na stałe m. in. z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, gdzie pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny, Józefa Wiłkomirskiego czy Jerzego Salwarowskiego, zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów koncertowych i artystycznych. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie była także praca przy filmie Jana Jakuba Kolskiego Afonia i pszczoły / 2008r./. W roku 2013 dokonałam nagrania płytowego „A ja czekam na Ciebie..” zawierającego piękne piosenki z lat 50,60-tych znakomitych kompozytorów polskich z towarzyszeniem fortepianu – Paweł Wrzecionowski. Recitale z tym materiałem cieszą się dużym powodzeniem. Jako śpiewaczka – solistka od roku 2017 współpracuję z Fundacją Promocji i Rozwoju Sztuki „Soprano”. Od roku 2017 jestem solistką Orkiestry ZG Lubin KGHM S.A.

Równolegle do pracy artystycznej , w roku 2003 rozpoczęłam pracę pedagogiczną. Jestem pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych , gdzie w latach 2009-2015 pełniłam także funkcję wicedyrektora. Przez lata pracy wykształciłam wielu absolwentów, którzy dziś pracują w znakomitych teatrach muzycznych i realizują swoją muzyczną drogę zawodową. Rokrocznie otrzymywałam nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uhonorowano mnie również Medalem Brązowym za Wzorową i Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiega także odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jednym z większych moich osiągnięć w pracy w ZSMuz w Legnicy jest inicjatywa stworzenia dla uczniów i nauczycieli, wpisanego na stałe do kalendarza szkoły i miasta - Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej oraz – równolegle – Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej – do roku 2018 odbyło się XIV edycji. Jestem także autorem Programu Nauczania w specjalności śpiew solowy w drugim etapie edukacyjnym, na którym pracują nauczyciele śpiewu solowego w ZSMuz w Legnicy. Od roku 2007 do 2018 przygotowywałam jako koordynator i prowadziłam znane, cykliczne koncerty dla mieszkańców Legnicy – wcześniej Czwartki, obecnie Wtorki Muzyczne. Byłam także nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy na Wydziale Pedagogiki w latach 2003-2010. Obecnie współpracuję w tym zakresie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, Na Wydziale Nauk Humanistycznych. Od roku 2003 współpracuję także jako specjalista emisji głosu z Chórem Legnickiego Centrum Kultury, „Madrygał” oraz w latach 2013-2017 Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” Legnickiego Centrum Kultury. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem- wychowawcą z powołania, dbającym o wszechstronny - nie tylko artystyczny - rozwój uczniów i studentów. Osiągam bardzo dobre rezultaty w pedagogice wokalnej. Jestem jednym z niewielu pedagogów prowadzących uczniów dwutorowo – daję im możliwość kształcenia się w bel canto oraz w różnych stylach muzyki rozrywkowej – jeśli mają takie predyspozycje i zdolności.

Mając wielkie doświadczenie, wiele własnych obserwacji i wniosków, propozycji w zakresie edukacji wokalnej oraz muzycznej, a także w zakresie udzielania wsparcia w kształceniu głosu u osób pracujących głosem, jako narzędziem pracy, w roku 2010 zainicjowałam działalność Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło. Początkowo organizowałam tylko Kursy Letnie, ale po kilku latach, po zbudowaniu autorskich programów kształcenia i rehabilitacji głosu, rozpoczęłam szeroką działalność dydaktyczną dla wokalistów, piosenkarzy, aktorów, prawników, nauczycieli, dziennikarzy czy osób po chorobach oraz z dysfunkcjami ;bowiem sukcesy w pracy pedagogicznej to owszem : konkursy, nagrody, płyty, koncerty ale także zajęcia w zaciszu Pracowni, podczas budowania głosu od nowa, po chorobach ciała i ducha, gdzie sukcesem jest każdy swobodny oddech oraz dźwięk… W PWAJSz jest także duża oferta dla dzieci i młodzieży a także tych osób, które pragną i potrzebują spełniać swoje muzyczno- wokalne marzenia – od lat 4 do 104 ..

Organizowane przez PWAJSz zajęcia codzienne, kursy i warsztaty, cenione są za wyjątkowość i poziom oferty a także jakość prowadzonych zajęć.. PWAJSz posiada łącznie 4 oddziały, są to : Siedziba w Legnicy Rynek 9, Oddział Chojnów ( sale MOKSiR ), i 2 oddziały wrocławskie: I Oddział Wrocław -Złotniki i II Oddział Wrocław-Capitol. ….Mówią, że PWAJSz.. to „Edukacyjny raj”..

Praca społeczna zawsze była da mnie ważna, dlatego też od września 2003 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. W roku 2012 zostałam nagrodzona, za wybitne osiągnięcia, szkoleniowym wyjazdem na spotkanie EVTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu/ W Wiedniu. Jestem współautorem Publikacji „Uczenie się przez całe życie” – zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od 2002 roku jestem Członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

( SPAM) Oddział Wrocław, a od 2003 jako Członek Zarządu SPAM Oddziału Wrocławskiego na kadencję 2002/2007, gdzie między innymi odpowiadałam za Akcję Koncertową , od roku 2012-2016 jako Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Jestem współautorem Publikacji „Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w roku 2013. Udzielam się także w fundacjach i stowarzyszeniach pro-zdrowotnych.

Jako doświadczony pedagog, pełen pasji i radości pracy jestem zapraszana często do prac jury konkursów i festiwali. Od roku 2014 jestem Jurorką Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” . 

 

Pani Anna Porzyc

Anna Porzyc

Nauczyciel teorii muzyki: kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki klasycznej, formy muzyki.

Anna Porzyc (1985) Kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog. W latach 2005-2010 studiowała teorię muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na tej samej uczelni, w 2010 roku ukończyła studia I stopnia (dyplom z wyróżnieniem), a w 2012 roku studia II stopnia (również z wyróżnieniem) w zakresie kompozycji muzycznej. Kształciła się pod kierunkiem Jana Antoniego Wichrowskiego (kompozycja ogólna), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (kompozycja teatralna i filmowa).

W 2015 roku uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich Synthesis w Radziejowicach. Jej utwory autonomiczne wykonywane były m.in. na koncertach kameralnych organizowanych przez Filharmonię Wrocławską, a także na festiwalach muzyki współczesnej takich jak Musica Electronica Nova, Warszawska Jesień czy Poznańska Wiosna Muzyczna. Jest laureatką m.in. Konkursu dla Młodych Kompozytorów I Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciech Kilara oraz VII Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego. W 2017 skomponowała muzykę oraz wystąpiła grając na skrzypcach i śpiewając w przedstawieniu "Niebko" w reżyserii Małgorzaty Król, które miało premierę w Teatrze PWST we Wrocławiu. Współpracuje z Centrum Technologii Audiowizualnych tworząc improwizowane ścieżki dźwiękowe do filmów niemych. Razem z Dariuszem Jackowskim współtworzy projekty muzyczne: Shandar oraz Drone Music Project.

Ponadto od 2018 roku należy do Związku Kompozytorów Polskich.

 

Pan Stanisław Horodecki

Stanisław Horodecki

Nauczyciel historii muzyki rozrywkowej, historia kultury, redakcja tekstów.

Historia muzyki rozrywkowej – Stanisław Horodecki

„Historia? Znaczy się królowie, bitwy i daty, daty, daty? Och nie, tylko nie to...”

Jeśli możesz podpisać się pod powyższym stwierdzeniem, to myślimy podobnie. Nie znaczy to jednak, że nie lubię historii. Przyznam w sekrecie, że wręcz ją kocham. Tyle że taką, którą wypełnia tkanka życia (chciałem powiedzieć: mięso, no ale żeby nie zrażać wegetarian i wegan...).

Uwielbiam historię skrzącą się barwnymi, pełnymi pasji ludźmi. Takimi z krwi i kości. Historię bogatą w zdarzenia i emocje. Przywołującą anegdotę o czasach, w których powstawała najbardziej znana muzyka. I teksty. Te ruszające z posad bryłę świata i te jedynie łatwo, i przyjemnie wpadające w ucho. Historię szukającą związków wśród odległych na pozór tematów: Co wspólnego mają rock`n`roll i pigułka antykoncepcyjna? Dlaczego król jest tylko jeden, skoro co chwilę obwołują nowego? Czy Julian Tuwim może być autorem rockowych przebojów? Co wspólnego z pieśnią Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie...” ma Eric Clapton? Czy muzyka rozrywkowa stworzyła świat na nowo? Dlaczego wszystkie piosenki są o miłości?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i tysiąc innych pytań – przyjdź na zajęcia. Wspólnie stworzymy pejzaż, w którym daty posłużą tylko za ramę obrazu wypełnionego władcami królestwa dźwięków. Jesteśmy umówieni?

Stanisław Horodecki – polonista, autor projektów kulturalnych i publikacji o przeszłości regionu, animator i dziennikarz prasy samorządowej, miłośnik literatury, muzyki, filmu, teatru, fotografii, sztuk plastycznych, podróży dalszych i bliższych, a przede wszystkim – człowieka, który jest praprzyczyną tego wszystkiego.

 

 

Pani Magdalena Józefów

Stanisław Horodecki

Śpiewaczka,  nauczycielka dzieci i młodzieży w zakresie umuzykalnienie z elementami emisji głosu dla najmłodszych 

 W 2017 r. ukończyłam Szkołę Muzyczną II stopnia w Legnicy w klasie śpiewu solowego mgr Agnieszki Justyny Szumiło. Jestem absolwentką trzyletnich studiów licencjackich Wydziału Wokalnego na kierunku Wokalistyka na Akademii Sztuki w Szczecinie w klasie mgr Beaty Dunin-Wąsowicz. Obecnie kontynuuję naukę na II roku studiów magisterskich o specjalności pieśniarsko-oratoryjnej na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. dr hab. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej. Jestem także studentką drugiego roku Studium Pedagogicznego organizowanego przy tej samej uczelni, gdzie realizowałam praktyki pedagogiczne w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Uczestniczyłam w wielu kursach mistrzowskich m. in. Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej u prof. Markusa Koehlera, Kurs Mistrzowski u prof. Ulricha Messthalera z Akademii Muzyki Dawnej w Bazylei, Mistrzowski Kurs Wokalny im. Henryka Jareckiego u prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej. Jestem uczestniczką licznych certyfikowanych szkoleń, warsztatów oraz kursów związanych z pracą pedagogiczną oraz umuzykalnieniem, zaliczają się do nich m. in. Logopedia dla nauczycieli śpiewu, Aktywne słuchanie muzyki, Zabawy muzyczno-ruchowe. Zależy mi na tym, aby stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje, dlatego też w przyszłości planuję rozpocząć studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz rehabilitacji zaburzeń głosu.

 

Pan Aleksander Piechaczek

Stanisław Horodecki

Dyrygent, wokalista, aranżer, kompozytor

 

 

Pan Bartek Bulanda

Stanisław Horodecki

Aktor, wykładowca technik teatralnych

 

 

Pan Rafał Dorobek

Psycholog, trener, motywator

Nazywam się Rafał Dorobek i na co dzień pracuję jako psycholog. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009r. Od tamtej pory staram się sukcesywnie podnosić poziom swojej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji. Na liście różnych form doskonalenia mogę umieścić studia podyplomowe (Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami, Kwalifikacyjne Studia nadające uprawnienia pedagogiczne, Studia Podyplomowe Psychologia Transportu), kursy kwalifikacyjne (Praktyk i Master NLP, Trenera piłkarskiego, Trenera personalnego), a także wiele szkoleń, kursów i konferencji związanych z psychologią, wychowaniem i wzmacnianiem rozwoju artystycznego oraz osobistego. Jeszcze w trakcie studiów napisałem książkę pod tytułem "Zbuduj swój wizerunek", która została wydana nakładem wydawnictwa Złote Myśli. Od 2011r. pracuję w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy wspierając rozwój psychiczny i artystyczny uczniów zainteresowanych kształceniem muzycznym. Współpracowałem ze sportowcami w zakresie indywidualnego i grupowego rozwoju mentalnego zarówno w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Sportowego Młodzieży, klubami, a także sportowcami reprezentującymi różne dyscypliny – szermierkę, żeglarstwo, tenis, piłkę nożną i pływanie. W ramach pracy zawodowej prowadziłem badania i diagnozy dzieci oraz młodzieży pod kątem dysharmonii rozwojowych w Niepublicznej Poradni Psychologicznej w Legnicy, prowadziłem szkolenia dla kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, a także indywidualne zajęcia wspomagające powrót do zdrowia po problemach kardiologicznych we współpracy z poradnią Nova Med. Pracowałem w kilku legnickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wspierając rozwój psychiczny dzieci i młodzieży z trudnościami, w tym również z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez trzy lata pełniłem funkcję trenera piłkarskiego w grupach młodzieżowych i seniorskich. Od 2016r. pracuję również jako psycholog w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Legnicy, które jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Moimi pasjami są sport, prowadzenie szkoleń propagujących wiedzę dotyczącą rozwoju mentalnego i psychologii oraz wspieranie indywidualnego rozwoju zarówno artystycznego, jak i osobistego.

 

 

Pan Kamil Mastalerz

Tancerz, Choreograf, wykładowca Plastyki ruchu

Instruktor tańca w Snake Dance Center w Częstochowie
Instruktor tańca w Klubie Splot w Częstchowie
Instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej
Instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach
Instruktor tańca w szkole No Limits we Wrocławiu
Instruktor tańca w szkole Dance Flow we Wrocławiu

Znajomość technik tanecznych:
Taniec współczesny, jazz, podstawy tańca klasycznego, hip hop, metodyka improwizacji w tańcu

Osiągnięcia:
-współ-choreograf i tancerz w spektaklu „Podróż do wnętrza. Sen 061” 2016
-choreograf i tancerz w spektaklu „sceny hotelowe” 2017
-współ-choreograf oraz tancerz w spektaklu „Czerwone trzewiczki” 2018
-choreograf I tancerz w spektaklu „and then i had to choose” 2019

Dodatkowe informacje:
-doświadczenie w pracy z dziećmi i niepełnosprawnymi
-dobra znajomość języka angielskiego