ART FORUM GROUP Wspierające Edukację i inne podmioty edukacyjne

Logo studium wspierającego edukację

Odpowiadając na potrzeby naszych uczniów stworzyliśmy IEMTiH - Instytut Edukacji Muzycznej, Teatralnej I Humanistycznej, w skład którego wchodzą :

W roku akademickim 2018/2019 w ART FORUM GROUP została powołana nowa instytucja. Dzięki niej możemy zaoferować znaczne powiększenie naszych usług dydaktycznych.

Misja, forma i oferta Studium Wokalnego Wspierającego Edukację zbudowana została na podstawie zebranych przez wiele lat doświadczeń z zakresu kształcenia oraz obserwacji deficytów jakie się pojawiają w tradycyjnych formach kształcenia.

ART FORUM GROUP wychodzi na przeciw potrzebom i oczekiwaniom osób :

 • chcących doskonalić swoje umiejętności lub zdobywać nową wiedzę wokalną, muzyczną, prezentacyjną, aktorską
 • pragnących kształcić się u najlepszych specjalistów, z ogromnym dorobkiem dydaktycznym i artystycznym
 • którym zależy aby zdobywać wiedzę w formach zajęć, które są szczegółowe ale też skoncentrowane w swojej treści.

U nas JEST MOŻLIWE aby uczyć się intensywniej , w radosnej i twórczej atmosferze, z poszanowaniem czasu każdej osoby !

Studium Wokalne Wspierające Edukację ( SWWE ) to instytucja, której program dydaktyczny skierowany jest do tych osób, które poszukują możliwości poszerzenia swoich kompetencji i umiejętności i oraz wiedzy w zakresie śpiewu, pracy głosem, wystąpień publicznych, teorii muzyki klasycznej i rozrywkowej. Oferta SWWE dedykowana jest dla osób, które w swoich planach zawodowych , przyszłość lub jej część, chcą związać z zawodami, w których swobodne prezentacje, oswajanie sceny, jako miejsca prezentowania swoich możliwości , koncertów, działań animatorskich w zakresie muzyki - jest podstawową umiejętnością lub ważną umiejętnością. W każdym przypadku, w którym głos jest :

 • Podstawowym lub ważnym narzędziem pracy
 • Prezentacje publiczne, scena będą podstawową lub ważną częścią pracy zawodowej

SWWE w zakresie swojej oferty przygotowuje kandydatów do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe, kandydatów na castingi i przesłuchania do programów konkursowych, w szerszym kontekście niż tylko praca nad interpretacją utworów. Przygotowuje osoby do pracy z innymi, gdzie pełnia zadania koordynujące lub kierujące działaniami. Uzupełnia lub buduje niezbędną wiedzę w rzetelny sposób.

W jakim przypadku oferta SWWE może być niezbędna lub wysoce przydatna ?

 • Program dydaktyczny dedykowany jest przede wszystkim dla :
 • Wokalistów przygotowujących się do dalszej edukacji specjalistycznej lub castingów czy przesłuchań, chcą zgłębiać wiedzę z zakresu techniki śpiewu i teorii muzyki
 • Osób, które mają pasje muzyczne i biorą aktywny udział w muzyczno-wokalnych projektach kulturalnych a chcą to śpiewać zdrowo ,rozumieć zasady muzyki i zdobyć wiedzę profesjonalną
 • Osób , przygotowujących się do zawodów aktora scen dramatycznych i scen muzycznych
 • Osób planujących specjalizować się w animowaniu działań kultury muzycznej ( np. w domach kultury, harcerstwie, parafiach, stowarzyszeniach, do prowadzenia zespołów wokalnych czy chórów itp.)
 • Osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela, zwłaszcza nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, gdzie śpiew, nauczanie śpiewania i muzyki powinno być elementarną umiejętnością

PROGRAM NAUCZANIA SWWE obejmuje przedmioty w IV panelach kierunkowych, w skład których wchodzą poszczególne warsztaty i fakultety. Model kształcenia w SWWE składający się z paneli kierunkowych- w tym -zajęć warsztatowych oraz modułów, w taki sposób aby , w procesie kształcenia miały możliwość przenikać się i uzupełniać. Model ten niezwykle wyróżnia ofertę SWWE od propozycji innych instytucji. Nauka jest skoncentrowana i zbilansowana, co ułatwia organizację czasu uczącym się. Unikamy strat energii, nie generujemy wielu godzin zbędnych przedmiotów – tzw. „wypełniaczy”, . Nauka staje się pasjonująca. Naturalnie przychodzi możliwość łączenia i przenikania się teorii z praktyką, od samego początku nauki. Połączenie wiedzy w działaniach w sposób typowy dla SWWE-mocno interdyscyplinarnie- to wielka zaleta oraz ułatwienie. Potwierdza to wiele badan naukowych (m.in. nauka poprzez wykorzystanie zaangażowania wszystkich rodzajów pamięci ).

Główne CELE KSZTAŁCENIA w SWWE jest

 • nauka i doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie pracy głosem ( śpiew, mowa)
 • nauka i poszerzanie wiedzy z teorii muzyki ( kształcenie słuchu, historia kultury, klasycznej i rozrywkowej w szerokim aspekcie ),
 • artystycznych ( nauka i zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy w zakresie występów scenicznych – własnych oraz przy współpracy z innymi ),
 • zdobywanie i poszerzanie wiedzy interpersonalnej ( poznawanie swoich predyspozycji, wiedza o człowieku – biologia i psychika).

CELE te osiągane są poprzez realizację PROGRAMU NAUCZANIA SWWE, co wspiera możliwość odniesienia sukcesu w wybranych zawodach oraz własnego rozwoju.

SWWE dedykowane jest dla osób

 • pragnących pojąć wysiłek zdobywania lub uzupełniania wiedzy zawodowej.
 • Zdeterminowanych, by z zaangażowaniem uczyć się i ćwiczyć, poszukiwać i zgłębiać opracowywane zagadnienia, bowiem ..nie sposób osiągnąć SUKCES bez wytężonej pracy – nawet w najlepszej instytucji.

Do SWWE Zapraszamy osoby w wieku od 16 lat, choć możliwym jest, w uzasadnionych przypadkach, zakwalifikowanie młodszych kandydatów. Górna granica wieku nie jest określona, bowiem w ART FORUM GROUP i SWWE wiemy, że marzenia rosną razem z nami i nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowych umiejętności czy pogłębianie już zdobytych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i ze szczegółowym modelem kształcenia w ART FORUM GROUP i w SWWE.

 


REKRUTACJAOferta pracowni wokalnej

Studium Wokalne Wspierające Edukację

 

Wyłącznie po zapisie oraz zgłoszeniu TELEFONICZNYM pod nr. Tel. 606 484 424

TERMIN PRAKTYCZNEJ REKRUTACJI :

do 15 września 2021r.

ART FORUM GROUP, Oddział Legnica

ART FORUM GROUP-SWWE, CRR, RYNEK 9, I PIĘTRO.

Wymagania :

Wiek : 16 lat

 • Zdrowy głos i zdrowie ogólne / zaświadczenie lekarskie może być wymagane /
 • Pozytywne przejście praktycznej rekrutacji składające się z następujących części :
 • Dobre, pozytywne nastawienie
 • przesłuchanie : sprawdzenie skali głosu, ocena zdolności muzycznych,
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i scenicznych,
 • prezentacja przygotowanego utworu ( piosenki lub arii oraz, do wyboru : wiersza, prozy, scenki, mowy ),
 • rozmowa kwalifikacyjna

Działania Kandydata po otrzymaniu pozytywnego wyniku przyjęcia do SWWE :

/ W przypadku Kandydatów niepełnoletnich – wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni /

 • Zapoznanie się z regulaminem ART FORUM GROUP / SWWE
 • Akceptacja Regulaminu ART FORUM GROUP / SWWE sygnowana podpisem


UWAGA! arkusz rekrutacyjny znajdziecie Państwo w zakładce do pobrania